Lag & Avtal åter i augusti

Lag & Avtal är tillbaka med nyheter på webben och nyhetsbrev i början av augusti. Nästa tidning utkommer den 22 augusti. Redaktionen önskar en trevlig sommar.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar