LO och Almega: Låt fler gå arbetsmarknads­utbildning

Färre arbetslösa får gå en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det bekymrar både fack och arbetsgivare.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar