Miljöpartiet vill ha 100 förnybart på macken

Miljöpartiet har i dag i Almedalen presenterat en färdplan för att göra det möjligt att tanka 100 procent förnybara bränslen år 2030. För att nå målet behöver reglerna för bränslebytet skärpas maximalt, gynna konvertering av fossilbilar och investeringar i elektrifiering och biogas. – Vi vill att den sista droppen fossilt bränsle ska säljas i Sverige 2030. Då krävs det tuffa regler och stora satsningar på alternativen. Den bensin och diesel som säljs ska vara förnybar om vi vill kunna nå våra klimatmål, säger Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet.  Förslagen i korthet:  1. Att det


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar