Socialdemokraternas ekonomiska seminarium: Så klarar vi välfärden när fler lever allt längre

Att fler svenskar lever allt längre är en framgång för folkhälsan och ett styrkebesked för den välfärd vi gemensamt byggt upp. Att de stora 90-talistkullarna nu går in i barnafödande ålder bidrar också till att förändra ålderssammansättningen i befolkningen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar