Kristdemokratiska Ungdomsförbundet nominerar Sara Skyttedal till andre vice partiordförande för Kristdemokraterna

Under Kristdemokraternas riksting i höst kommer partiet bland annat att välja ny andre vice partiordförande. Förra veckan meddelade Lars Adaktusson att han inte står till förfogande för omval. Nu nominerar […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar