Strandhäll: ”Enormt stor del av arbetsgivarna tar inte ansvar”

Annika Strandhäll (S) riktar skarp kritik mot arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar. ”Vi behöver vara betydligt mer upprörda över det än vad vi är i dag”.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar