ST byter försäkringsbolag

ST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar