Klargörande angående strejkrätten och misstroendelöftet

Om regeringen lade fram förslag om försämringar i LAS – Lagen om Anställningsskydd – eller om att införa marknadshyror är Vänsterpartiet beredda att väcka misstroendeförklaring för att förhindra att förslagen förverkligas. Detta är det så kallade misstroendelöftet. Utöver dessa två frågor finns det naturligtvis många punkter där Vänsterpartiet absolut inte delar regeringens politiska linje, eller […]

Inlägget Klargörande angående strejkrätten och misstroendelöftet dök först upp på Vänsterpartiet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar