MP:s partistyrelse i Västmanland - valde Västeråsare till topposition

I helgen höll Miljöpartiets nyvalda partistyrelse sitt första möte, och det ägde rum Ramnäs. På programmet stod bland annat ett besök i Hälleskogsbrännan. Det är ett av de områden som skyddas tack vare regeringens satsningar på naturskydd under föregående mandatperiod. - Det är fascinerande att se hur livet återkommer efter en förödande skogsbrand. Jag är stolt och glad över att Miljöpartiet i regeringen har kunnat medverka till att skydda denna plats, så att fler får möjlighet att besöka den, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin, som ingår i partistyrelsen. - Det är uppskattat


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar