Nya friåret ett stolpskott

Det gemensamma ska inte finansiera reformer med tveksam eller avsaknad av önskad effekt, menar Felix Arnstedt från KDU, som går till attack mot förslaget om utvecklingsår som nyligen presenterades. I […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar