Två opinionsbildande utredare
Sveriges Ingenjörers avdelning för Politik och påverkan har ett övergripande ansvar att synliggöra och driva opinion kring ingenjörernas arbetsmarknad och roll i samhället. Nu söker vi två opinionsbildande utredare till enheten Analys och påverkan.

Som opinionsbildande utredare arbetar du framför allt med att ta fram analyser, rapporter, förslag till policy och andra underlag med syfte att bilda opinion. Du driver och medverkar aktivt i påverkans- och opinionsarbetet och representerar förbundet i olika samhälleliga och sakpolitiska sammanhang. Du ger även expertstöd internt inom förbundet i olika frågor. Till den ena rollen söker vi en nationalekonom. I arbetsuppgifterna ingår både konjunkturbevakning och mikroekonomisk analys. Den andra utredarrollen arbetar brett med olika ämnesområden som rör ingenjörernas arbetsmarknad, tex inom kompetensförsörjning, utbildning, omställning. Arbetsuppgifter
  • Initiera och formulera politik och konkreta förslag
  • Omvärldsbevaka och aktivt söka möjligheter att opinionsbilda
  • Skriva rapporter, remissvar och ta fram underlag till förbundets talespersoner och ordförande vid intervjuer, debatter och liknande
  • Omsätta rapporter och underlag till opinionsbildning och påverkan genom tex debattartiklar och underlag till nyhetsartiklar
  • Bygga nätverk med politiker och andra nyckelpersoner inom sfärer där Sveriges Ingenjörer vill påverka. Delta i seminarier, paneler kopplat till de frågor förbundet driver
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av och brinner för opinionsbildning, påverkansarbete och utredning, gärna från politiken eller annan opinionsbildande organisation. Du är en samhällsengagerad person med örat mot den politiska rälsen och är väl insatt i samhälls- och arbetsmarknadspolitiska frågor och är van att omvärldsbevaka med syfte att ta en aktiv del av och synas i samhällsdebatten. Du har en relevant akademisk examen inom nationalekonomi, statsvetenskap, statistik eller liknande. För att vara framgångsrik i rollen som opinionsbildande utredare på Sveriges Ingenjörer behöver du vara strukturerad, driven och bra på att planera det egna arbetet. Du tycker om och är bra på att göra analyser och formulera lättförståeliga rapporter och sedan omsätta dem i opinionsbildande texter. Har du dessutom erfarenhet av att ta fram statistik ur SCB och Eurostat är det en fördel. För att trivas med rollen tror vi att du är en person som gärna kommer med idéer och tar initiativ. Du är ansvarstagande, prestigelös och har god samarbetsförmåga. Du har också intresse och vilja att bidra till utveckling av metoder och arbetssätt. Självklart är du kommunikativ och har en mycket god språklig förmåga i tal och skrift. Övrigt Tjänsterna är tillsvidareanställningar placerade på kansliets kontor som ligger centralt i Stockholm. Ansökan Varmt välkommen med din ansökan senast 2023-04-12. Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tjänsten söks via knappen "sök jobb" på denna sida. Kontaktpersoner För frågor om tjänsterna kontakta avdelningschef Johan Kreicbergs, tel. 08-613 80 00 alt. [email protected], eller enhetschef Jessica Bagge, tel. 08-613 80 00 alt. [email protected] För frågor om rekryteringsprocess kontakta HR-generalist Susanne Närding på tel. 08-613 80 00 alt. [email protected] Fackliga företrädare är Staffan Bjurulf (Akademikerföreningen) samt Lotta Ljungqvist (Unionenklubben), båda nås på 08-613 80 00.
Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper.
De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt fokus på ingenjörer. Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha goda villkor, möjlighet att utvecklas och att de ska värderas så högt som de förtjänar. Sveriges Ingenjörer är en kunskapsdriven, samhällsengagerad och tillåtande arbetsplats. Våra stolta, nyfikna och professionella medarbetare är vår viktigaste resurs. Du uppmuntras att dela med dig av tankar och idéer, vi månar om din utveckling och tar vara på ditt engagemang.

Icon
Hitta Sveriges bästa chefer och specialister – nå dem som har liknande tjänster idag
Uppnå unik exponering med en platsannons på Altinget
0:000:00