December 2018

Torsdag 6 december

 • Remiss: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

  Sista datum att svara på remissen.

September 2018

Söndag 30 september

 • Remiss: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 24 september

 • Remiss: Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 14 september

 • Remiss: Tid för utveckling (SOU 2018:24)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 12 september

 • Remiss: Remissvar Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) perioden 2021–2027 (COM(2018) 380 final)

  Sista datum att svara på remissen.

Augusti 2018

Fredag 31 augusti

 • Remiss: Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Mars 2018

Fredag 30 mars

 • Remiss: Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 21 mars

 • Remiss: Lönegaranti och utbetalande myndighet

  Sista datum att svara på remissen.

Februari 2018

Fredag 23 februari

 • Remiss: Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

  Sista datum att svara på remissen.

Januari 2018

Måndag 8 januari

 • Remiss: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

  Sista datum att svara på remissen.

Oktober 2017

Måndag 2 oktober

 • Remiss: Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

Juli 2017

Måndag 31 juli

 • Remiss: Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)

Juni 2017

Tisdag 27 juni

 • Remiss: Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

 • Remiss: ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete (Ds 2017:10)

Maj 2017

Onsdag 17 maj

 • Remiss: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Mars 2017

Fredag 24 mars

 • Remiss: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)

Februari 2017

Måndag 20 februari

 • Remiss: Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

December 2016

Fredag 16 december

 • Remiss: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Måndag 12 december

 • Remiss: Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)

November 2016

Onsdag 30 november

 • Remiss: Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50)