September 2018

Söndag 30. september

 • Remiss: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 14. september

 • Remiss: Tid för utveckling (SOU 2018:24)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 12. september

 • Remiss: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) perioden 2021–2027 (COM(2018) 380 final)

  Sista datum att svara på remissen.

Augusti 2018

Tisdag 14. augusti

 • Remiss: Förlängt anställningsskydd till 69 år (Ds 2018:28)

  Sista datum att svara på remissen.

Mars 2018

Fredag 30. mars

 • Remiss: Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 21. mars

 • Remiss: Lönegaranti och utbetalande myndighet

  Sista datum att svara på remissen.

Februari 2018

Fredag 23. februari

 • Remiss: Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

  Sista datum att svara på remissen.

Januari 2018

Måndag 8. januari

 • Remiss: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

  Sista datum att svara på remissen.

Oktober 2017

Måndag 2. oktober

 • Remiss: Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

Juli 2017

Måndag 31. juli

 • Remiss: Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)

Juni 2017

Tisdag 27. juni

 • Remiss: ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete (Ds 2017:10)

 • Remiss: Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

Maj 2017

Onsdag 17. maj

 • Remiss: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Mars 2017

Fredag 24. mars

 • Remiss: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)

Februari 2017

Måndag 20. februari

 • Remiss: Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

December 2016

Fredag 16. december

 • Remiss: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Måndag 12. december

 • Remiss: Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)

November 2016

Onsdag 30. november

 • Remiss: Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50)

Augusti 2016

Onsdag 24. augusti

 • Remiss: Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Juli 2016

Fredag 1. juli

 • Remiss: Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6)