September 2018

Fredag 14. september

 • Remiss: Tid för utveckling (SOU 2018:24)

  Sista datum att svara på remissen.

Mars 2018

Fredag 30. mars

 • Remiss: Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 21. mars

 • Remiss: Lönegaranti och utbetalande myndighet

  Sista datum att svara på remissen.

Februari 2018

Fredag 23. februari

 • Remiss: Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

  Sista datum att svara på remissen.

Oktober 2017

Måndag 2. oktober

 • Remiss: Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

Juli 2017

Måndag 31. juli

 • Remiss: Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)

Juni 2017

Tisdag 27. juni

 • Remiss: ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete (Ds 2017:10)

 • Remiss: Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)

Maj 2017

Onsdag 17. maj

 • Remiss: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Mars 2017

Fredag 24. mars

 • Remiss: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)

Februari 2017

Måndag 20. februari

 • Remiss: Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)

December 2016

Fredag 16. december

 • Remiss: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Måndag 12. december

 • Remiss: Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)

November 2016

Onsdag 30. november

 • Remiss: Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50)

Augusti 2016

Onsdag 24. augusti

 • Remiss: Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Juli 2016

Fredag 1. juli

 • Remiss: Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6)

Juni 2016

Måndag 27. juni

 • Remiss: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (Ds 2016:14)

Februari 2016

Torsdag 4. februari

 • Remiss: Översyn av Lex Laval (SOU 2015:83)

September 2015

Onsdag 30. september

 • Sista datum för remissvar: Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36)

Måndag 28. september

 • Sista datum för remissvar: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända