Juli 2019

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

Torsdag 4 juli

Onsdag 3 juli

Tisdag 2 juli

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

Måndag 1 juli

Juni 2019

Söndag 30 juni

KL. 17:00
 • Seminarium: Svenskt konkurrenskraft och välstånd i fara?

  Samtal med expertgrupp om sambandet mellan Sveriges fallande produktivitet, löner och välstånd.

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången. 

Fredag 28 juni

 • Rapportsläpp: Löneutveckling

  Löneutvecklingen till och med april 2019 presenteras. Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorvis.

Torsdag 27 juni

KL. 11:30
 • Seminarium: Företagsklimatet i Pajala

  En analys av Pajala kommuns företagsklimat, årets enkätundersökning och diskussion om utvecklingen framåt.

Tisdag 25 juni

KL. 8:15
 • Seminarium: Arbetskraftsinvandring och svensk ekonomi

  Svenskt näringsliv presenterar siffror för det samhällsekonomiska värdet av arbetskraftsinvandringen under 2018.

Måndag 24 juni

KL. 8:00
 • Seminarium: Företagande i Arjeplogs kommun

  En analys av Arjeplogs kommuns företagsklimat, årets enkätundersökning och diskussion om utvecklingen framåt.

Onsdag 19 juni

KL. 9:30
 • Presskonferens: Konjunkturläget

  I rapporten Konjunkturläget presenteras senaste prognosen.

Tisdag 18 juni

KL. 15:30
 • Beslut i riksdagen: Arbetsmarknadsutskottet

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter. <ul><li> <a href="http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/anstallningsskyddet-forlangs-tills-arbetstagaren_H601AU12">Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år</a> Betänkande 2018/19:AU12</li><li> <a href="http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utokad-fredsplikt-pa-arbetsplatser-dar-det-finns_H601AU13">Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister</a> Betänkande 2018/19:AU13</li></ul>

KL. 12:00
 • Seminarium: Människor, maskiner och framtidens arbete

  Rapportsläpp och diskussion med expertpanel om framtidens kompetensbehov, teknologisk förändring och AI.

KL. 11:30
 • Dialogmöte: Kalix företagsklimat

  En analys av Kalix kommuns företagsklimat, årets enkätundersökning och diskussion om utvecklingen framåt.

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur får vi en välfungerande arbetsmarknad?

  Medverkar gör Anders Forslund, professor och biträdande chef på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU samt medlem i programrådet för Makro, Sveriges samhällsekonomiska forum.