Oktober 2019

Tisdag 15 oktober

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

 • Altinget nätverk: Hur ska Sverige lyckas med att få nyanlända och lågutbildade på arbetsmarknaden?

  Medverkar gör Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och tidigare ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER.

Måndag 14 oktober

KL. 13:00
 • Seminarium: Hur kan arbetsrätten anpassas efter dagens arbetsmarknad?

  Samtal där forskare och arbetsmarknadens parter diskuterar hur arbetsrätten kan reformeras inför en utredning tillsatt av regeringen.

Torsdag 10 oktober

KL. 12:00

Tisdag 8 oktober

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Måndag 7 oktober

KL. 9:00
 • Seminarium: Psykologin bakom att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare

  Om att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare som strategisk fråga för företag och organisationer.

Fredag 4 oktober

KL. 13:00
 • Swedish Schumpeter Lecture: John Haltiwanger

  Föreläsning på temat ”The Role of Startups in Job Creation, Innovation and Productivity Growth”.

KL. 9:00
 • Seminarium: Arbetsförmedlingens reformering

  Forskare, företag, kommuner och omställningsorganisationer deltar i en utfrågning för att ge inspel till Arbetsförmedlingen inför avrapporteringen om myndighetens regeringsuppdrag.

KL. 9:00

Torsdag 3 oktober

KL. 16:30
 • Allmänna motionstiden slutar

  Deadline för riksdagsledamöterna att lämna in sina motioner.

KL. 8:30
 • Seminarium: Machokultur i byggsektorn

  Seminarium och presentation av rapporten Machokultur på yrkesprogram i gymnasieskolan och i byggbranschen, framtagen av Byggnads och Kantar Sifo.

Onsdag 2 oktober

KL. 8:00
 • Seminarium: Hur kan politiken underlätta för företagen att minska sina utsläpp?

  Hur påskyndas näringslivets omställning inom transportområdet? Vad begränsar näringslivets omställning?

Tisdag 1 oktober

KL. 14:30
 • Utfrågning av Ylva Johansson (S)

  Ylva Johansson föreslås få ansvar för migrationsfrågor som EU-kommissionär, nu blir hon utfrågad innan hon formellt får uppdraget. 

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

September 2019

Fredag 27 september

KL. 10:00
 • Konferens: En inkluderande och välfungerande arbetsmarknad

  Vad gör kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser?

Tisdag 24 september

KL. 11:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Torsdag 19 september

KL. 10:00
 • Arbetsmarknadsutskottet sammanträder

Onsdag 18 september

KL. 11:30
 • Seminarium: Lansering av Matchningskommissionens slutrapport

  Utredningen om varför kyl- och värmepumpsbranschen, och andra branscher som har ett behov av yrkesutbildad personal, har svårt att säkra sin kompetensförsörjning. 

 • Statsbudgeten presenteras

  Regeringen lämnar budgetpropositionen för 2020 och höständringsbudgeten för 2019 till riksdagen.

Tisdag 17 september

KL. 12:00
 • Seminarium: Kan AI hjälpa nyanlända att komma i arbete?

  Seminarium om hur AI kan användas för att visa vart nyanlända bör bosätta sig för att få ett arbete där deras kompetens efterfrågas.