Juni 2020

Onsdag 10 juni

 • Remiss: En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 23 juni

 • Remiss: Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 26 juni

 • Remiss: Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Augusti 2020

Tisdag 18 augusti

 • Remiss: 2020:26 En sjukförsäkring anpassad efter individen

  Sista datum att svara på remissen.