Augusti 2019

Torsdag 15 augusti

 • Remiss: Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)

  Sista datum att svara på remissen.

September 2019

Måndag 16 september

 • Remiss: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 20 september

 • Remiss: Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 23 september

 • Remiss: Etableringsjobb (Ds 2019:13)

  Sista datum att svara på remissen.