Februari 2021

Måndag 1 februari

 • Remiss: Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 12 februari

 • Remiss: Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 26 februari

 • Remiss: En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29)

  Sista datum att svara på remissen.

April 2021

Torsdag 8 april

 • Remiss: Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 14 april

 • Remiss: Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 15 april

 • Remiss: Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 19 april

 • Remiss: Genomförande av balansdirektivet - balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 23 april

 • Remiss: Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)

  Sista datum att svara på remissen.