Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner
Departement: Justitiedepartementet
Utskott: Justitieutskottet
Status: Beslut

18/11
2020
BESLUT

Beslut: Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

30/6
2020
PROPOSITION

Proposition: Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

29/5
2020
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

20/11
2019
BESLUT

Beslut: Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

13/11
2019

Regeringens arbete för säkerheten på sjukhus får underkänt

ARBETSMILJÖ. Regeringen har inte gjort tillräckligt för att öka säkerheten på sjukhusen, anser riksdagens justitieutskott. Men enligt yrkesföreningens Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson är säkerheten på sjukhusen framför allt ett ansvar för regionerna.

Läs mer
7/11
2019
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Justitieutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

9/7
2019
PROPOSITION

Proposition: Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

5/4
2019
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

15/1
2019
REMISS

Remiss: Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)

Sista datum att svara på remissen.

28/9
2018
SOU/DS

SOU: Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning" till justitiedepartementet.

20/6
2018

Blåljusutredningen får mer tid

KORTNYTT. Den så kallade blåljusutredningen får ytterligare arbetstid från regeringen.

Läs mer
29/5
2018

M-ledamot: "Ingen ska behöva riskera hot, våld eller rån på jobbet"

DEBATT. Hot och våld mot brevbärare har ökat, och det är inte ovanligt att företag väljer att avstå från att leverera post till vissa områden. Regeringen måste ta situationen på allvar och öka polistätheten, skriver riksdagsledamoten Jan Ericson (M). 

Läs mer
5/4
2018

Kritik mot blåljusutredningen: "Vi borde varit med i analysen"

ARBETSMILJÖ. Många remissinstanser riktar kritik mot blåljusutredningen för att den missar flera yrkesgrupper som inte omfattas av den nya lagen som föreslås.

Läs mer
5/4
2018
REMISS

Remiss: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

Sista datum att besvara remissen. 

18/1
2018

Blåljussabotage kan bli nytt brott

KORT NYTT. Utredaren Anders Perklev vill tydliggöra allvaret i att attackera exempelvis ambulanspersonal genom att föra in ett nytt brott i brottsbalken: blåljussabotage.

Läs mer
17/1
2018
SOU/DS

SOU: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner" till justitiedepartementet.

22/12
2016

Attack mot blåljuspersonal kan straffas hårdare

BROTT. En utredare ska granska skyddet för utryckningspersonal och hur den som attackerar polis, brandkår och ambulanspersonal ska straffas. Men det dröjer sannolikt till efter nästa riksdagsval innan nya regler är på plats.

Läs mer
22/12
2016
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

Regeringen har tillsatt en utredning.

21/11
2016

Blåljus-Sverige väntar på bättre skydd mot våld

ALARM. Regeringen dröjer med förslag för att straffa den som attackerar brandkår och ambulanspersonal vid utryckningar. Och även om en utredning är aviserad är de borgerliga irriterade över senfärdigheten.

Läs mer