YA-delegationen: Lärlingsplatser och kompetens är arbetsgivarnas ansvar

YRKESUTBILDNING. YA-anställningarna anses av många vara för krävande för arbetsgivarna. Men YA-delegationens ordförande Pia Enochsson anser att det just nu inte finns några alternativ till att ta ansvar för sitt eget kompetensbehov.

I december avvecklades YA-delegationen som regeringen tillsatte 2014. De hade i uppdrag att förbättra förutsättningarna för arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar (YA). Delegationen har nu lämnat sitt slutbetänkande. Resultatet visar bland annat att få arbetsgivare faktiskt använder sig av YA-anställningar. 

– När vi i delegationen frågar om varför det inte utnyttjas mer, får vi svar från arbetsgivare och facket att det är en bra lösning, men det kommer ta tid innan det sätter sig. Regelverket är krångligt och avtalen är många, säger delegationens ordförande, Pia Enochsson, till Altinget. 

De första YA-anställningarna drog igång under 2014. Den innebär att en arbetsgivare kan anställa en person som får lära sig yrket samtidigt som den ges handledning eller utbildning. Arbetsgivaren får då ekonomiskt stöd för detta i upp till 12 månader. 

Login