Vision om hoten mot socialsekreterare: "Får inte normaliseras"

ARBETSMILJÖ. Flera fackförbund har lyft behovet av att regeringen inför en mer omfattande arbetsmiljöstrategi mot hot och våld. Socialsekreterare hotas på jobbet, och enligt fackförbundet Vision är obalansen mellan krav och resurser en del av problemet.  

Det är inte ovanligt att socialsekreterare är utsatta för hot och trakasserier i sitt jobb. I går rapporterades det på flera håll i media återigen om utsatta anställda inom socialtjänsten.

– Detta är oerhört allvarligt, både för den enskilde medarbetaren men också för socialtjänstens möjlighet att utöva sitt uppdrag och ge stöd till medborgarna, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för fackförbundet Vision, till Altinget.

Men problematiken är inte ny. Senast i september kom Visions årliga socialchefsundersökning som visar att det inom socialtjänsten finns en obalans mellan krav och resurser. Det innebär i många fall att socialtjänsten inte förmår att tillgodose de lagstiftade rättigheter människor har till stöd och hjälp.

Login