Utredning föreslår ökat skydd för arbetskraftsinvandrare

KORTNYTT. Arbetskraftsinvandrare ska få större skydd vid återkallande av uppehållstillstånd, föreslår Bertil Ahnborg som utrett konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, i ett pressmeddelande från regeringen.

Förslaget berör de arbetskraftsinvandrare som får sitt uppehållstillstånd återkallat med anledning av att arbetsgivaren inte gett en anställning som uppfyller kraven för arbetstillstånd. Arbetsgivaren kan då behöva betala ut en ersättning till arbetstagaren vars uppehållstillstånd återkallas. 

Vidare föreslår utredaren Bertil Ahnborg att om en arbetskraftsinvandrares förlängning av uppehållstillstånd för arbete eller permanent uppehållstillstånd får avslag med anledning av bristande arbetsvillkor ska arbetsgivaren betala en ersättning till arbetstagaren. 

Ahnborg föreslår också ändringar i utlänningslagen för att möjliggöra tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare. Detta för att kunna driva en tvist om ersättning till arbetstagaren mot arbetsgivaren. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 november 2018, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Login