Uppsving för arbetslivsforskningen

ARBETSLIV. Nu tänds hoppet för en mer sammanhållen arbetslivsforskning efter att regeringen pekat ut områden för tioåriga forskningsprogram. Samtidigt pågår utredningen om ett nytt kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning.

När forskningsministern Helene Hellmark Knutsson (S) under måndagen presenterade regeringens inriktning för forskning de närmsta tio åren stod det klart att arbetsliv och välfärd är två av forskningsområden som prioriteras. Båda ingår i de tioåriga forskningsprogrammen som ministern presenterade där en forskningsstruktur ska byggas upp.

– Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner har kontakten med det omgivande samhälle minskat mycket. Vi har fortfarande framstående forskning, men det viktiga är att forskningen når ut till avnämarna och i de nationella forskningsprogrammen ingår det också att samverkan behöver stärkas, sade Hellmark Knutsson under pressträffen.

LÄS MER: Hellmark Knutsson vill stärka kvaliteten i forskningen

Login