Unionen: Bättre arbetsmiljö trots företagens bristande genomförande

KORTNYTT. Privata tjänstemän upplever en svag förbättring av sin arbetsmiljö, samtidigt som majoriteten av företagen brister i förbättringsarbetet, enligt en rapport från Unionen.

Resultatet från Unionens tolfte upplaga av Arbetsmarknadsbarometern visar att privata tjänstemän upplever en svag förbättring av sin arbetsmiljö. Unionen tror att den positiva utvecklingen beror på att föreskrifterna organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, trädde i kraft 2016. Fackförbundet Unionen var drivande i att förverkliga OSA som skulle förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Föreskrifterna tillämpas idag hos vart tredje företag, men majoriteten av fackförbundets ombud anser att det är bristande psykosocial arbetsmiljö.

– Det är glädjande att situationen har förbättrats. OSA är oerhört viktig eftersom vi vet att arbetsmiljön är bättre på företag som arbetar systematiskt med frågan. Utvecklingen är glädjande, men det går alldeles för långsamt. Företagen måste i högre grad använda det regelverk som finns, säger Martin Linder, Unionens ordförande, i ett pressmeddelande. 

Login