Tuffa förhandlingar väntar om blåkortsdirektivet

ARBETSTILLSTÅND. Förhandlingar om en uppdateringen av det så kallade blåkortsdirektivet pågår mellan rådet, kommissionen och parlamentet. Knäckfrågan är vilka som ska omfattas.

Blåkortsdirektivet skapades år 2009 för att underlätta för högutbildad arbetskraft att komma till EU och arbeta. Nu vill EU utveckla direktivet så att det omfattar också högkvalificerad arbetskraft. Parlamentet vill bredda gruppen som omfattas av den kategorin. Men rådet vill inte det samma. Nu väntar förhandlingar i trilogmöten.

– Det vi försöker få med är att de som har kommit och fått flyktingstatus och asylsökande skulle kunna införlivas, säger Bodil Valero (MP), skuggföredragande för den gröna gruppen, till Altinget.

Den svenska lagstiftningen är mer långtgående än blåkortsdirektivet. Framför allt är det en del i förslaget, den om lönetrösklar som inte uppskattas från svenskt håll.

Login