Trögt snabbspår för kockar

INTEGRATION. 17 snabbspår ut i yrkeslivet för nyanlända har regeringen hittills presenterat. Men än så länge är det oklart hur stor effekten kommer att bli och det har varit trögt att komma igång.

För att nyanlända snabbare ska etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen presenterat en rad snabbspår. Tillsammans med arbetsmarknadens parter har Arbetsförmedlingen identifierat hinder och föreslagit insatser för att ta bort flaskhalsar på arbetsmarknaden. Hittills är 17 yrken aktuella som snabbspår.

Det kommer dock bli svårt att mäta hur stora effekterna kommer att bli av satsningen. Hur många som kan bli aktuella för snabbspår beror dels på hur många som har erfarenhet inom ett bristyrke, dels hur många utbildnings-och praktikplatser som kan tas fram. Samtidigt är snabbspåren inte arbetsmarknadspolitiska program utan ett metodarbete, menar Soledad Grafeuille som är projektledare för snabbspåren på Arbetsförmedlingen.

– Det handlar om att ta fram individuella insatser där arbetsmarknadens parter sätter ramarna. Gemensamt har man fastställt vilka insatser som behövs och att det kan ske parallellt för att korta ledtider, säger hon till Altinget.  

Login