Trelleborgs kommun: Akademikerförbundet har fel

REPLIK. Systemet med automatiskt beslutsfattande är programmerat efter de lagar och riktlinjer som styr beslutsfattande av ekonomiskt bistånd. Att Akademikerförbundet hävdar att det tagit mer än ett år innan de fått veta hur algoritmen jobbar är lögn, skriver representanter från Trelleborgs kommun.

Lars G. Olsson (M)
Ordförande, arbetsmarknadsnämnden Trelleborgs kommun
Veronica Larsson (S)
Ledamot, arbetsmarknadsnämnden Trelleborgs kommun
Zara Göransson Tosic
Förvaltningschef, arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun


Offentlig sektor står inför stora utmaningar. Kompetensbristen är stor och ekonomin är ansträngd i de flesta kommuner. Det innebär att resurserna inte kommer att räcka till om vi inte främjar en innovativ arbetsmiljö som involverar och tar tillvara anställdas utvecklingsidéer och de möjligheter som finns med ny teknik.

Vi kan runt om i kommunerna välja att vänta tills vi med säkerhet vet att vi gör allt på exakt rätt sätt, eller så kan vi fokusera på att göra rätt saker och använda digitalisering och automatisering för att förbättra servicen till medborgaren.

Öka tillgängligheten

Trelleborgs kommun har valt att inte vänta. Vi införde RPA (robotic process automation) för handläggning av försörjningsstöd för tre år sedan för att effektivisera handläggningen. Vi kunde därmed lägga större resurser på att öka graden av service och tillgänglighet.

Individuell bedömning

Vår RPA fattar beslut på precis samma sätt och med samma underlag som en handläggare. Den är programmerad efter de lagar och riktlinjer som styr beslutsfattande av ekonomiskt bistånd.

I Trelleborg är det arbetsmarknadssekreterare, inte socialsekreterare, som tillsammans med den som söker försörjningsstöd gör upp en planering och följer upp snabbaste vägen till självförsörjning. Det är i dessa möten som en bedömning görs om den sökande står till arbetsmarknadens förfogande och gör vad hen kan för att vara berättigad till bistånd enligt Socialtjänstlagen. Den individuella bedömningen görs alltså alltid av en människa.

Inget tvång

Vill man som medborgare inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande behöver man inte använda e-tjänsten, vilket dock 82 procent av de som söker försörjningsstöd gör. För alla som söker försörjningsstöd i Trelleborgs kommun finns stöd att få i kundtjänst där man kan få svar på sina frågor och stöd i att överklaga sitt beslut.

En administrativ process

Genom arbetsmarknadssekreterare och kundtjänst har den mänskliga kontakten för medborgare som söker försörjningsstöd ökat under de senaste fem åren.

Vi har gjort myndighetsutövningen till en administrativ process och därmed kunnat flytta resurser till den del av verksamheten som erbjuder arbetsmarknadsinsatser. Det är i denna del som det mänskliga mötet äger rum, redan dagen efter ansökan om försörjningsstöd.

"Är lögn"

Trelleborgs kommun har långtgående tillmötesgått begäran om information från Akademikerförbundet SSR som inkom den 18 juni 2018 och besvarat denna.

SSR har även vid ett personligt möte fått en presentation om hur vi arbetar i Trelleborgs kommun och även fått se en film om hur vår RPA arbetar. Att SSR hävdar att det tagit mer än ett år innan de fått veta någonting om hur algoritmen jobbar är lögn.

Rättssäkra bedömningar

Trelleborgsmodellen har minskat administrationen och ökat servicen och tillgängligheten för medborgaren. Medarbetarna som handlägger ekonomiskt bistånd har varit delaktiga i utvecklingsarbetet, ser sin roll i helheten och är stolta över att göra rättssäkra bedömningar och vara effektiva beslutsfattare så att medborgaren kan fokusera på sin väg mot självförsörjning.

Beslutskedja: En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

7/2
2020
14/2
2020
26/2
2020
6/3
2020
24/3
2021

Forrige artikel Debatt: Öka statusen på yrkesutbildning med nationell strategi Debatt: Öka statusen på yrkesutbildning med nationell strategi Næste artikel Al-Sahlani (C): Naiviteten från S är slående Al-Sahlani (C): Naiviteten från S är slående
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.