Tillväxtverket ska underlätta för nyanlända att starta eget

INTEGRATION. Det ska bli lättare för nyanlända personer att starta företag i Sverige. På uppdrag av regeringen ska Tillväxtverket utreda hur företagarkompetens hos nyanlända bättre kan tas till vara.

I samråd med Arbetsförmedlingen och med andra berörda myndigheter kommer Tillväxtverket att utreda och komplettera de verktyg som finns för att nyanlända snabbt ska kunna starta företag i Sverige. Företagarkompetensen hos nyanlända ska därmed tas tillvara bättre och Tillväxtverket får ansöka om totalt 18 miljoner kronor hos Kammarkollegiet för att kunna genomföra uppdraget.

I regeringsuppdraget ingår bland annat att utlysa medel för snabbspår för nyanlända till företagande genom att samarbeta med lokala arbetsförmedlingar, studieförbund och SFI samt att sprida lärdomar om företagande genom Tillväxtverkets befintliga kanaler.

Företagare med utländsk bakgrund driver 15 procent av de svenska företagen. Av dessa företagare är 28 procent kvinnor och 72 procent män, enligt regeringen.

Login