TCO: Ändrade turordningsregler löser varken problem eller vinner röster

DEBATT. Förslag som kan ändra balansen på arbetsmarknaden och har svåröverblickade konsekvenser lämpar sig dåligt för en valrörelses ofta förenklade retorik, skriver Samuel Engblom, samhällspolitisk chef hos TCO. 

Av: Samuel Engblom
Samhällspolitisk chef, TCO
 
I upptakten till valåret har förslag om att ändra i de så kallade turordningsreglerna i Anställningsskyddslagen (LAS) förts fram såväl av politiska partier som av arbetsgivarföreträdare. Men att ändra i turordningsreglerna är varken lösningen på något av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden eller en given valvinnare för Allianspartierna. Däremot riskerar det att försämra möjligheterna för anställda som blir uppsagda att få nya jobb.

LAS är en trygghet

Idag finns två stora utmaningar för den svenska arbetsmarknaden: brist på arbetskraft och svårigheter för människor som aldrig har haft ett jobb på den svenska arbetsmarknaden att komma in. Inget av dessa löses genom att ändra i turordningsreglerna. I Arbetsförmedlingens senaste prognos uppger 37 procent av de privata och 67 procent av de offentliga arbetsgivarna att det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. Listan på bristyrken är lång och det blir inte fler lärare, sjuksköterskor, poliser eller IT-specialister för att de blir lättare att säga upp.

Vad gäller de som behöver komma in på arbetsmarknaden finns det redan idag goda möjligheter för arbetsgivare att prov- och visstidsanställa – för det behövs inte någon uppluckring av anställningsskyddet.

Större konsekvenser än väntat 

Att ändra i LAS turordningsregler får dessutom mycket större konsekvenser än man första kan tänka sig. Under de fyrtio år som gått sen de tillkom har viktiga kollektivavtal byggts på förhandlingar om turordningen. De så kallade omställningsavtalen täcker idag större delen av arbetsmarknaden och innebär att arbetsgivarna får större möjlighet att välja vilka som ska sägas upp när ett företag drar ner eller omorganiserar i utbyte mot att de som blir av med jobb får större trygghet och hjälp att hitta ett nytt jobb. Bara Trygghetsrådet TRR, som hjälper privatanställda tjänstemän, har hjälpt en halv miljon privatanställda tjänstemän till ett nytt jobb – utan att det kostat staten en krona.

Sätt inte marknaden ur balans

Den politiker som ändrar den balans mellan parterna på vilken dessa avtal vilar måste också vara beredd att ta ansvar för ökade kostnader för staten då fler kommer att vara arbetslösa längre med ökade kostnader för a-kassa, Arbetsförmedlingen och tillväxttapp som konsekvenser.

På båda sidor om den politiska blockgränsen finns det sannolikt de som ser fram emot en valrörelse som handlar om LAS – en klassisk fråga som antas mobilisera de egna kärntrupperna. Det vore dock olyckligt. Förslag som kan ändra balansen på arbetsmarknaden och har svåröverblickade konsekvenser lämpar sig dåligt för en valrörelses ofta förenklade retorik.

Alliansens ogenomtänkta stridsfråga

Allianspartierna bör dessutom fundera på om det verkligen är ett klokt val av stridsfråga. TCO lät analys- och undersökningsföretaget Novus göra en opinionsundersökning bland TCO-förbundens 1,4 miljoner medlemmar i december 2017. Den visar att 54 procent av medlemmarna uppger att de har en positiv inställning till turordningsreglerna. Bara 23 procent har en negativ inställning. Även bland tjänstemän som tänker rösta på Moderaterna eller Liberalerna är de som har en positiv syn på turordningsreglerna större än de som har en negativ syn.

Forrige artikel M: Arbetsförmedlingen – en krisande myndighet M: Arbetsförmedlingen – en krisande myndighet Næste artikel IT & Telekomföretagen: Agera innan det är för sent IT & Telekomföretagen: Agera innan det är för sent
Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Arbetsmarknad uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.