Tågföretagen ökar trycket på att få ersättning för sena besked

Tågplaneringskaoset blev en bidragande faktor till att parterna hade svårt att enas om ett nytt avtal. Besvikna Seko-medlemmar ser nu med frustration på att de nya villkoren för sena schemaändringar inte träder i kraft förrän i mars nästa år. Men från Tågföretagen pekar man på att Trafikverket inte gjort sitt.  

De sena turändringarna från Trafikverket behöver leda till kompensation, menar Tågföretagen som hoppas kunna sätta press på myndigheten. <br>
De sena turändringarna från Trafikverket behöver leda till kompensation, menar Tågföretagen som hoppas kunna sätta press på myndigheten.
Foto: Lukasz Kobus, European Union, 2020/Tågföretagen
Jacob Hederos

Till följd av framför allt det kaosartade införandet av det nya tågplaneringssystemet har antalet turförändringar hos bland annat det statliga godsbolaget Green Cargo tredubblats under det senaste året.  

Det innebär att de preliminära scheman som satts året innan förändrats ibland bara dagar innan avgång, med följdverkningar för bland annat den egna personalen och transportköpande kunder i bland annat industrin.

En av huvudfrågorna inför varslet om tågstrejken var hur parterna skulle enas om villkoren för dessa sena schemaändringar, som gjort att personal inom tågtrafiken fått svårt att få ihop sina privatliv.

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00