Svenskt Näringsliv: Så stärker vi EU-arbetet

DEBATT. Regeringen måste verka för välstånd inte bara på hemmaplan, utan också i EU, skriver Jens Hedström och Sophia Bengtsson från Svenskt Näringslivs Brysselkontor, om de nya EU-prioriteringarna.

Av: Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor
Sophia Bengtsson, biträdande chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Faran för en växande protektionism ökar och därför blir vårt arbete inom EU allt viktigare. Vi vet heller inte hur länge högkonjunkturen varar. Näringslivet är garanten för jobb, välstånd och tillväxt och därför måste frågor som berör företagens konkurrenskraft prioriteras. Således var det med stort intresse vi läste regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet under året, som nyligen presenterades.

Enorm innovationskraft 

Den digitala utvecklingen inom industrin är intensiv med ökad robotisering och användande av artificiell intelligens. Här finns en enorm innovationskraft, och svenska företag vill kunna ligga kvar i världstoppen. I grunden bygger denna utveckling på att företag kan utnyttja den enorma mängd data som ständigt genereras genom att vi bli allt mer uppkopplade. De närmsta åren kommer EU arbeta fram en mängd regelverk inom den digitala inre marknaden, och det blir avgörande för Sveriges och Europas konkurrenskraft att vi inte baserar reglerna på rädsla för framtiden på innovationens bekostnad. Regeringen har hög svansföring på detta området och vi hoppas att Sverige fortsätter vara pådrivande i Bryssel för att skapa bästa möjliga villkor för svenska företag på den digitala inre marknaden.

Starta i rätt ände

En av regeringens hjärtefrågor handlar om den sociala pelaren, eller målet om ”ett socialt Europa”. För oss är det självklart att ett socialt Europa måste starta i rätt ände. Genom jobbskapande reformer och en stark europeisk ekonomi skapas fler arbetstillfällen, vilket ger bättre levnadsvillkor och tryggare tillvaro för alla européer. Istället ser vi en utveckling där inskränkningar i utstationeringsdirektivet förhindrar rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden och krav på EU-reglering av föräldraledighet. Det vilar ett stort ansvar på den svenska regeringen att se till att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte undermineras genom att parternas förhandling om löner och villkor ersätts av politisk styrning.

Svårt etablera sig i andra EU-länder

Självklart väcktes vårt intresse av rubriken ”inkluderande tillväxt genom öppen handel och en konkurrenskraft inre marknad”. Svenska företags tillgång till en fungerande inre marknad är helt avgörande. Fortsatta skillnader i ländernas konsumentskydd, olika regler för handel online och offline, liksom kvarstående svårigheter att etablera sig i andra EU-länder gör det krångligt och kostsamt för svenska företag att verka utanför Sverige.

Axla frihandelsrösten i Europa

Regeringen skriver att man vill verka för ökad frihandel- och vikten av att kunna handla med resten av världen är särskilt aktuellt nu, då hotet om handelskrig mellan EU och USA växer för varje dag. Den samsyn som finns i Sverige kring den positiva kraft som finns i handel och globalisering måste regeringen utnyttja för att driva på resten av EU att sluta fler handelsavtal med andra länder. En färsk studie visar att europeiska hushåll årligen sparar 60 miljarder euro tack vare handeln. När Storbritannien lämnar EU behöver Sverige tydligare axla frihandelsrösten i Europa.

Vårt framtida välstånd hänger på att politiken skapar förutsättningar för företagen att skapa jobb, ekonomisk utveckling och nya lösningar för morgondagens utmaningar. Vi ser det som mycket viktigt att regeringen verkar för detta inte bara på hemmaplan utan också i EU.

Forrige artikel Debatt: Fler behöver hjälpa till med utbildning av bussförare Debatt: Fler behöver hjälpa till med utbildning av bussförare Næste artikel "Krafttag behövs mot vibrationsskador"
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.