Svenskt näringsliv och regeringen oeniga om ILO-konvention

FN-KONVENTION. Sverige har ratificerat ILO-konventionen om anständiga villkor för hushållsarbetare. Men Svenskt näringsliv menar att konventionen är ett allvarligt intrång i den svenska partsautonomin. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillbakavisar kritiken.

I veckan åkte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på ett tvådagarsbesök till Reykjavik, Island.

Anledningen var att delta på nordiskt ministermöte och i en konferens om framtida arbetsliv. Besöket innehöll också en ceremoni för Sveriges ratificering av en ILO-konvention (FN), Konvention för anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.

– Ministerrådet ska inte ta några speciella beslut, så det är inga större beslut vi kommer hem med. Ratificering av Konvention för anständiga villkor för hushållsarbetare är den stora händelsen under besöket, säger pressekreterare Sofia Brändström till Altinget, inför besöket.

Login