Svalt intresse för smittsäker återgång till arbetsplatsen

GUIDE. Svenska Institutet för Standarder (SIS) står beredda att ta fram guider för smittsäkerhet vid återgång till arbetsplatsen. Men intresset är svalt.

– Det finns många som kan behöva se över checklistor, flöden och hygienregler, säger Dan Nilsson, SIS.

I början av juli damp det in ett pressmeddelande från Svenska Institutet för Standarder (SIS). SiS är en ideell förening som ingår i ISO (International Organization for Standardization), som samlar 164 länder och ett nätverk av experter som skapar internationella standarder för såväl produkter som rutiner och tjänster.

Nu meddelade SIS att man planerade att ta fram en guide med "konkreta råd om hur vi kan komma tillbaka till arbetsplatsen på ett säkert sätt". I många andra länder har den här typen av vägledningar tagits fram och SIS har studerat flera europeiska guider och hade ambitionen att "försvenska" dem för svenska förhållanden.

Dan Nilsson, standardiseringschef på SiS berättar mer.

Login