Svårare att bli chef som kvinna

JÄMSTÄLLDHET. Lång föräldraledighet riskerar kvinnors chans till toppjobb. Men genom avskaffandet av vårdnadsbidraget och införandet av rut-avdrag är Sverige ändå på rätt väg, enligt en rapport från SNS.

För att kvinnor ska kunna göra karriär och nå nyckelpositioner på arbetsmarknaden behöver familjepolitiken bli mer flexibel. I en ny rapport har Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS) analyserat hur familjepolitiken påverkar jämställdheten i arbetslivet i de nordiska länderna.

Det positiva med familjepolitiken är att så många kvinnor i hög utsträckning kan återvända till sitt jobb efter föräldraledigheten, menar Katrine Vellesen Løken, nationalekonom och en av medförfattarna till rapporten. Samtidigt innebär den långa föräldraledigheten att många arbetsgivare är rädda för långa uppehåll kopplade till barnafödande och därför tvekar inför att befordra kvinnor till nyckelpositioner.

– Det skulle förklara det paradoxala i att trots den höga sysselsättningen är det så få kvinnor som har chefspositioner i Norden, säger hon till Altinget.

Login