Stockholmsliberaler i öppet brev: Löfven måste agera

INTEGRATION. Liberala företrädare för alla kommuner i Stockholms län och två landstingsråd från partiet skriver i ett öppet brev till regeringen att de inte har tillräckliga verktyg för att få in nyanlända på arbetsmarknaden och kräver ett motbevis på varför L-förslaget om startjobb inte fungerar.

Liberala kommunalråd, gruppledare och landstingsråd i Stockholm län vädjar nu i ett öppet brev till regeringen och Stefan Löfven att frågan om höga ingångslöner på arbetsmarknaden ska tas på allvar. Statsministern har huvudet i sanden, menar liberalerna som vill att regeringen inför så kallade startjobb med en ingångslön på mellan 14 och 16 000 kronor i månaden med slopade kollektivavtalade försäkringar och arbetsgivaravgifter.

– Vi skickar brevet för att vi ute i kommunerna inte har tillräckligt med verktyg för att få nyanlända in på arbetsmarknaden. Regeringen tar inte frågan på allvar och arbetslösheten för nyanlända är nu alarmerande hög, i tider då Sverige befinner sig i en högkonjunktur, kommenterar Malin Danielsson, kommunalråd i Huddinge, i ett pressmeddelande.

Enligt Liberalerna skulle 68 900 stockholmare kunna höja sin inkomst om förslaget antogs och startjobben skulle kräva mindre administration än de nuvarande lönesubventioneringarna. De brevskrivande liberalerna kräver att regeringen och LO visar varför L-förslaget är fel.

Login