Stockholm – Nordens mest dynamiska region

KORTNYTT. I ett stabilt norden tar Stockholm hem titeln som nordens mest dynamiska region, visar ny rapport från Nordiska ministerrådet. 

Nordiska ministerrådets forskningsinstitut Nordregio har under torsdagen publicerat rapporten State of the nordic regionRapporten bygger på ett socioekonomiskt index framtaget på data över bland annat arbetsmarknad, utbildning och hälsa och mäter hur pass dynamiska de nordiska regionerna är. 

Totalt 74 regioner finns med i rapporten och på topplaceringen hamnar Stockholm. I och med detta petas Oslo ner från att tidigare ha legat etta. Ett resultat som skulle kunna förklaras av fallande oljepriser då liknande utvecklingen visar sig för flera norska regioner. Trots detta visar nordens generella ekonomiska läge på en positiv utveckling, vilket stärks i att alla de nordiska länderna har klarat sig bra från finanskrisen. Rapporten beskriver ett stabilt norden med en ekonomisk standard högre än EU snittet. 

Norden mäter idag världens 12:e största ekonomi och förväntas ha 29 miljoner invånare år 2030. Det är också detta som rapporten lyfter fram som nordens största utmaning i framtiden. Med en tilltagande urbanisering och ökad befolkning kommer även tunga ekonomiska utmaningar. Samma utmaning spås för Stockholmsregionen: 

– Den stora utmaningen vi har framåt är ju att vi växer så kraftigt, 40 000 nya invånare varje år. Det behövs bostäder, det behövs mer infrastruktur, säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) till Sveriges Radio. 

 

 

Forrige artikel 70 miljoner till 39 kommuner Næste artikel Försvarsmakten och Kriminalvården i rekryteringssamarbete
Debatt: Här är kravlistan från näringslivet

Debatt: Här är kravlistan från näringslivet

DEBATT. Nu behöver regeringen vidareutveckla exportstrategin som lanserades 2015. För att klara kommande utmaningar behöver dessa krav uppfyllas, skriver tre branschföreträdare från Almega, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv.