ST: Ta bort tidsgränserna i sjukförsäkringen

DEBATT. Den nuvarande lagstiftningen för sjukförsäkringen fungerar inte. Att sätta fasta tidsgränser för när någon ska få sin arbetsförmåga bedömd leder till orättvisa beslut, skriver företrädare för Fackförbundet ST.

Britta Lejon
Förbundsordförande, Fackförbundet ST
Siv Norlin
Ordförande, ST inom Försäkringskassan
Thomas Åding
Vice ordförande, ST inom Försäkringskassa


En längre tid har vi sett att den nuvarande Socialförsäkringslagen inte uppfyller de förväntningar som människor ska kunna ha på en så väldigt viktig del i den svenska välfärden.

Vi är inte ensamma om att se dessa problem, flera utredningar har kommit med förslag på hur de mest negativa konsekvenserna av lagtexten ska åtgärdas, bland annat att lagen måste öppna upp för Försäkringskassan att kunna göra avsteg från de lagstiftade tidsgränserna för när arbetsförmågan ska bedömas.

Förslagen är steg på rätt väg, men vi anser att de är otillräckliga. Det som däremot utredningarna och deras förslag visar är att det i grunden är orimligt att ha fasta tidsgränser i sjukförsäkringslagen.

Tidsgränsen tar inte hänsyn

Socialförsäkringsbalken 27 kap anger med fasta tidsgränser när Försäkringskassan ska bedöma en sjukskrivens arbetsförmåga, bland annat gentemot det så kritiserade begreppet ”normalt förekommande arbeten” (180-dagarsbedömningen).

Det är en lagtext alltför teoretisk för att den ska gå att tillämpa. Vad som är ett normalt förekommande arbete ter sig för såväl den försäkrade, som för den som handlägger ärendet, som obegripligt. Den fasta tidsgränsen för när bedömningar ska göras tar inte hänsyn till varken den försäkrades unika situation, den eventuella arbetsgivarens, eller vårdgivarens situation.

Många röster höjs

Med nuvarande pandemi och många människor som blivit långvarigt sjuka i covid-19 så höjs åter röster från sjukskrivna, vården och nu senast från myndigheten Försäkringskassan, att antingen införa undantag i dagens lagtext eller skapa nytt stöd i tillämpningen. På det sättet ska det gå att undvika att Försäkringskassan behöver fatta beslut om indragen sjukpenning gällande just människor med covid-19.

Men i stället för att skapa en lagtext inbyggd med ett eller flera undantag som riskerar att bli ett lapptäcke och en uppenbar risk för oklar tillämpning, är det enda riktiga att ändra lagstiftningen så den håller för de olika premisser som kan vara grunden vid en sjukskrivning.

Ta bort tidsgränserna

Tidsgränserna har försvårat en för samhället rättssäker hantering av sjukförsäkringen.

Dagens bedömningsstege består i att myndigheten gör en bedömning om en person har arbetsförmåga i första hand gentemot sitt eget arbete, i andra hand efter en tid i förhållande till andra arbetsuppgifter och i sista hand till arbeten utanför den egna arbetsplatsen.

Detta tillvägagångssätt kan behållas, men tidsgränserna för när bedömningarna ska vara gjorda tas bort helt och hållet.

Fördelarna med en bedömningsstege utan tidsgränser är att bedömningarna anpassas efter den enskildas situation utifrån medicinsk behandling. Ett sådan system skulle garantera likabehandling även om den är individuell. Detta skulle också göra att tilliten till vårt välfärdssamhälle ökar. För Fackförbundet ST handlar det till syvende och sist om rättssäkerhet och om våra sociala rättigheter.

Forrige artikel Timbro: Sänk skatten på arbete och kapitalinkomst Timbro: Sänk skatten på arbete och kapitalinkomst Næste artikel SKR: Framtidens Arbetsförmedling måste fungera SKR: Framtidens Arbetsförmedling måste fungera
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.