SOU: Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?" till arbetsmarknadsdepartementet.

En särskild utredare fick i uppdrag att se över vissa frågor som identifierades vid framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategin. Syftet med utredningen var att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login