Småföretagare vill att digitalisering prioriteras

KORTNYTT. Digitaliseringen av Sveriges näringsliv är en fråga som småföretagarna vill att kommunerna ska satsa mer på. 

Vismas rapport Det digitala samhället visar att småföretagare vill se större satsningar på digitalisering. 70 procent av småföretagare vill att kommunerna ska påskynda digitaliseringen av näringslivet, 23 procent vill att kommunen ska subventionera digitaliseringssatsningar och 28 procent vill att kommuner ska satsa på att höja kompetensen kring digitalisering. 

Jämfört med andra europeiska och nordiska länder har Sverige en lägre digitalisering av näringslivet. I Sverige har 11 procent av företagen en digitalisering av teknik på avancerad nivå. Det europeiska genomsnittet för företags digitalisering av teknik på avancerad nivå är 17 procent, visar statistik från Eurostat.

– Det är avgörande för vår konkurrenskraft och ekonomi att landets småföretag digitaliseras. Företagen själva har allt att vinna på att förändra sina arbetssätt. Inte minst all tid som frigörs och kan läggas på att utveckla affärerna, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma. 

Login