Debatt

Sluta krångla till livet för bilberoende småföretagare

Oavsett vilket drivmedel man använder har kostnaderna per mil ökat rejält. Småföretagarnas Riksförbund kräver att den skattefria milersättningen omgående ändras till 36 kronor per mil, skriver Mattias Andersson, näringspolitisk talesperson, och Berit Johansson, styrelseledamot.

”För landets småföretagare är det förenat med stora ekonomiska risker att byta sitt fordon eller sin fordonspark”.
”För landets småföretagare är det förenat med stora ekonomiska risker att byta sitt fordon eller sin fordonspark”.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Politikens ambition att förändra ett konsumentbeteende för att minska utsläppen av koldioxid har skapat frustration och polarisering mellan olika typer av bilägare. Det enda som inte förändrats, men som borde förändrats är den skattefria milersättningen.

Landets ekonomiska hjul måste snurra

Politiken brukar vara snabb med att hitta motiv varför skatter och avgifter måste höjas, men det är inte lika bråttom med att kompensera skatteobjekten till deras fördel. Skattehöjningar gällande bilismen motiveras ofta med klimathänsyn. Politikens klimatambitioner är förvisso viktiga, men måste ständigt balanseras mot folkets förmåga att acceptera de förändringar som krävs.

Ur ett företagarperspektiv är det ytterst svårt att förhålla sig till och beräkna kostnader och ersättningar för egna och anställdas resor med bil i tjänst.

Sverige är ett avlångt land och för att få landets ekonomiska hjul att snurra behöver transporter av människor och varor fungera för alla i hela landet. Osäkerheten kring regelverken för dem som använder och är beroende av bil har aldrig varit större, då regeringen ständigt kommer med nya kostnadsdrivande ändringsförslag. Brist på kontinuitet i regelsystemen gör det nästan omöjligt att veta vad som gäller kring bonus malus-system, reseavdragsmodeller, infrastrukturavgifter, beskattning av tjänstefordon eller indexreglering av bränsleskatter och bränslepriser.

Riskabelt att byta fordon

För landets småföretagare är det förenat med stora ekonomiska risker att byta sitt fordon eller sin fordonspark, då man inte vet vad som gäller från ett år till ett annat. Ur ett företagarperspektiv är det ytterst svårt att förhålla sig till och beräkna kostnader och ersättningar för egna och anställdas resor med bil i tjänst. Ironiskt nog har den ersättning som skulle behöva ändras inte förändrats sedan 2007: den skattefria milersättningen.

Den som använder sin egen bil i jobbet kan få milersättning av arbetsgivaren. Ersättningen är skattefri upp till 18,50 kronor per mil. Dagens nivå sattes för 15 år sedan. Kostnaderna för bland annat drivmedel har ökat markant, dessutom har fordonsskatterna ökat kraftigt. Syftet med det schablonmässiga milersättningsbeloppet är att det ska ersätta den som har kostnader vid användning av egen bil i tjänsten.

Långt ifrån full kompensation

Frågan om höjd milersättning har varit uppe för diskussion under flera år. Som det är nu får den anställde långt ifrån full kompensation för sina kostnader och företagen får en extra utgift för en högre bilersättning inklusive skattekompensation, om de betalar ut en högre ersättning. Detta är inte gynnsamt för vare sig arbetstagare eller arbetsgivare. En höjning av de skattefria milersättningsnivåerna vore en viktig insats. Men är oviljan till förändring av den skattefria milersättningen en omvänd variant av ”greenwashing” för att bibehålla och klimatmotivera en skattemässig intäkt?

Att som finansministern i en interpellationsdebatt säga att ”bilar i genomsnitt har dock blivit mer bränsleeffektiva och elektrifieringen av fordonsflottan kan, i takt med att elbilar blir billigare och vanligare, bidra till minskade kostnader för att köra för fler” som ett argument till oförändrad milersättning är enbart ett sätt att förvilla landets bilägare. Oavsett om drivmedlet är el, biodrivmedel eller fossila bränslen så har kostnaderna per mil ökat rejält. Småföretagarnas Riksförbund kräver att den skattefria milersättningen omgående ändras till 36 kronor per mil.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00