SFS: Få sommarjobb i år – ge extra studiemedel

DEBATT. Många studenter får inte något sommarjobb i år på grund av coronakrisen. Runt 175 000 studenter vet inte hur de ska klara sig ekonomiskt. Ge därför extra studiemedel i sommar, skriver Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Matilda Strömberg
Ordförande, Sveriges förenade studentkårer
Simon Edström
Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer
 

I måndags betalades terminens sista studiemedel ut. För att klara hyran fram tills terminsstart nästa höst söker de flesta studenterna sommarjobb. Men corona har bidragit till ett svårt läge på arbetsmarknaden. Enligt en undersökning som Sveriges förenade studentkårer genomfört med Novus har 75 procent av högskolestudenterna sökt sommarjobb, men bara hälften av dem som sökt har fått ett. Hälften uppger att de är oroliga över sin försörjning.

Det rör sig om 244 000 högskolestudenter som har sökt jobb, och av dem är 110 000 osäkra om de kommer få någon form av anställning. Det är ett sällsynt stort antal människor som riskerar stå utan inkomst.

Täcker inte ett vanligt år

Två till tre månader utan inkomst är en lång tid. Grundläggande utgifter som mat och hyra pausas inte bara för att undervisningen gör det. Enligt CSN upplever 60 procent att studiemedlet inte räcker för att täcka sina levnadskostnader ens ett vanligt år. I vår undersökning uppger ungefär hälften att de är oroliga över hur de ska försörja sig de kommande månaderna.

Det motsvarar ungefär 175 000 individer som är osäkra på hur de ska få sin ekonomi att gå runt.

Alla har inte privilegiet

Det är ett problem eftersom vi i samhället har som uttalat mål att satsa på utbildning. Utbildning gynnar både individen och samhället i stort. Dessutom finns det ett uttalat mål att alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ha möjlighet att genomföra sin utbildning. Vissa studenter kanske har möjlighet att få hjälp av närstående att betala hyran i sommar, men det är långt ifrån alla som har det privilegiet.

Behövs mer

Regeringen har lanserat stöd till olika grupper. Bland annat har det gjorts en satsning på fler sommarkurser. Studenter som läser en sommarkurs kan få studiemedel om de har CSN-veckor så det räcker. Men det är drygt 55 000 individer som har blivit antagna till en sommarkurs, och ungefär 110 000 som är osäkra om de kommer få ett arbete i sommar. Uppenbarligen behövs mer.

Många andra stödåtgärder är sådana som studenter inte kan ta del av. Det har införts stöd till företag för att de ska slippa avskeda anställda, och det har gjorts ändringar i reglerna för a-kassan. Men studenter kan inte ta del av krispaketen och de flesta studenter uppfyller inte villkoren för att ha rätt till a-kassa.

Sämre jobbchanser

För att få en saklig överblick på arbetsmarknaden har vi dessutom tillfrågat flera experter om läget på arbetsmarknaden inför sommaren. Svaren har vi sammanställt i en rapport som publicerades förra veckan. Det är tydligt: Sommarjobben blir färre på många håll, bland annat i resebranschen och hotell- och restaurangbranschen. Studenternas jobbchanser är mycket sämre i år än vanliga somrar.

Extra studiemedel

Vi vill se ett stöd i form av två extra studiemedelsutbetalningar i juni och juli. Det skulle erbjudas till alla som tagit studiemedel under vårterminen. Eftersom en stor andel av studiemedlet är lån som ska betalas tillbaka, skulle de flesta ändå föredra att jobba om den möjligheten finns.

Dessutom är lånet pengar som kommer tillbaka till statskassan, så stödet kan knappast betraktas som särskilt dyrt jämfört med stödåtgärderna och krispaketen till andra samhällsgrupper.

Innan politiken tar sommarlov, vädjar vi till regering och riksdag att införa ett sommarstöd till studenterna. För att ingen ska hamna på bar backe.

Forrige artikel KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna Næste artikel Akavia: Lärosätena – sträck ut en hand till permitterade akademiker Akavia: Lärosätena – sträck ut en hand till permitterade akademiker
Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

TRYGGHET. Arbetsmiljöverket ska skärpa tillsynen på arbetsplatser där personalen riskerar att smittas av covid-19. OFR vill att arbetsskadeförsäkringen ska ändras och ge 100 procent ersättning till de som smittas i tjänst. Positivt, tycker Tandläkarförbundet.