Senfärdigt snabbspår för tandläkare

SNABBSPÅR. Det blir ingen kompletterande utbildning till hösten för nyanlända tandläkare som vill få svensk legitimation. För låg kapacitet sätter käppar i hjulen för regeringens snabbspår.

– Det är oerhört olyckligt att man inte lyckats vaska fram fler praktikplatser, anser ordförande för Tjänstetandläkarna Chaim Zlotnik.

I början av december lanserade regeringen ett snabbspår för legitimationsyrken inom sjukvården. I det ingår även tandläkare. Många av de viktigaste åtgärderna i snabbspåren, som kompletterande utbildningar, praktisk tjänstgöring och språkutbildningar, är inget nytt utan något som Arbetsförmedlingen tidigare kunnat erbjuda. Den stora skillnaden är att med snabbspåret är arbetsmarknadens parter med från första början.

Sedan den centrala överenskommelsen mellan arbetsgivare och fackförbund presenterades har Arbetsförmedlingen arbetat med att få alla bitar på plats. En av de viktigaste åtgärderna är kompletterande utbildningar för att snabbare klara Socialstyrelsens kunskapsprov.

 

Men det visade sig vara svårt att få igång den utbildningen för tandläkare. Redan i november började Arbetsförmedlingen skicka ut förfrågningar till de lärosäten som idag bedriver kompletterande utbildningar för att se om de kunde utöka antalet platser. Svaret blev att det inte var möjligt till hösten. För just tandläkare ställer utbildningen högre krav på utrustning och lokaler än för andra legitimationsyrken, vilket innebär att antalet platser begränsas.

Hårt tryck på studieplatser

Sedan 2010 erbjuder Göteborgs universitet och Karolinska institutet kompletterande utbildningar för tandläkare. Men förutom dessa utbildningar ingår en preparandkurs inför Socialstyrelsens kunskapsprov inom snabbspåret.

–Vi har inte någon möjlighet att utöver det starta en preparandkurs. Vi försöker istället utöka platserna på de befintliga kompletteringsutbildningarna, kommenterar Pernilla Hultberg, utbildningshandläggare vid Göteborgs universitet.

Samtidigt är det endast fyra lärosäten som har rätt kompetens. Det innebär ett hårt tryck på både studieplatser och praktikplatser vid universitetsorterna. Därför tittar Arbetsförmedlingen på möjligheter att erbjuda utbildning på distans via andra campus eller kommunernas lärocenter.

– En del av problematiken är att många nyanlända inte heller bor på studieorterna. Jag tror att en sådan lösning skulle vara bra på många sätt, säger Joel Hellstrand, utredare på arbetsförmedlingen.

På sikt hoppas Joel Hellstrand att distansutbildningar ska vara möjliga för tandläkare. Men att utbildningen dröjer innebär ingen bromskloss, menar Joel Hellstrand, eftersom det inte tidigare funnits något liknande.

Beredskapen och resurserna saknas

Snabbspåret innebär att ta bort onödiga flaskhalsar, inte att göra något med expressfart, menar Chaim Zlotnik. Det är en väldigt tidskrävande process eftersom betyg ska valideras och utbildningar kompletteras. Även om kunskapen finns saknas beredskapen och resurserna. Men han är han mycket tveksam till kompletterande utbildningar på distans.

– Jag tror att det blir svårt. Det viktigaste är att säkerställa kompetensnivån och även om teorin går att läsa igen går det inte att lära sig röntgen på distans.

I december gick även utbildningsdepartementet ut och frågade om fler lärosäten kan erbjuda ettåriga kompletterande utbildningar. Dessa utbildningar är mycket efterfrågade bland nyanlända tandläkare eftersom det annars är svårt att hitta en sådan sex månader lång praktiktjänstgöringsplats som är ett krav i Socialstyrelsens process, menar Joel Hellstrand.

– Det blir väldigt intressant att se om det finns några lärosäten som kan erbjuda platser. Det vore oerhört välkommet eftersom det finns många fler behöriga sökande än det finns plats för.

Forrige artikel Subventionerade anställningar leder fel Subventionerade anställningar leder fel Næste artikel Ylva Johansson sprider sina vingar över fler departement Ylva Johansson sprider sina vingar över fler departement
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.