SD: "Nej, EU ska inte diktera den svenska välfärden"

DEBATT. I dag fattade Europaparlamentet ett historiskt beslut som innebär inskränkningar i självbestämmanderätten på både individnivå och nationell nivå. Genom beslutet kliver EU in i familjernas vardagsrum och dikterar deras familjepussel om föräldraförsäkringen, skriver representanter från SD. 

Julia Kronlid (SD)
Familjepolitisk talesperson
 
Jessica Stegrud (SD)
Kandidat till Europarlamentet
 
Linda Lindberg (SD)
Ledamot i socialförsäkringsutskottet och kandidat till Europaparlamentet

 

I direktivet ”balans mellan arbete och privatliv”, vars syfte är att skapa jämställdhet mellan män och kvinnors förutsättningar i arbetslivet, regleras det hur föräldradagarna ska fördelas. I förslaget finns bland annat bestämmelser om en kvoterad föräldraförsäkring som innebär att två månader reserveras till vardera föräldern. I nuläget påverkar det inte svensk lagstiftning då vi dessvärre redan har tre månader reserverade till vardera föräldern. Men grundförslaget som innehöll fyra månader, hade inneburit en lagändring och en markant försämring för landets barnfamiljer. Oavsett nuvarande beslut är trots allt bollen i rullning och vi kommer framöver sannerligen se en rad andra lagförslag på EU-nivå som påverkar ländernas socialpolitik, vilket med andra ord försämrar varje lands självbestämmanderätt.

Svensk välfärd ska ej bestämmas på EU-nivå 

Vi är skarpt kritiska till att svensk välfärd ska beslutas på EU-nivå och det bör andra partier också vara. Som så ofta förr är det dock tomma ord från Socialdemokraterna. Från att först ha uttryckt en åsikt om att den nationella kompetensen inom socialpolitiken ska respekteras, till att sedan stödja ett direktiv som inskränker samma sak rimmar väldigt dåligt. Europas länder måste fortsatt ha möjligheten och rätten att forma sin socialpolitik, även om det givetvis är viktigt att enas om grundläggande rättigheter och principer. När EU börjar diktera familjers vardagsliv anser vi att samarbetet har gått långt över gränsen för vad som är rimligt att hanteras på EU-nivå.

Sverigedemokraterna är självklart positiva till att kvinnor är aktiva på arbetsmarknaden och givetvis ska jämställdhet och lika rättigheter eftersträvas i hela Europa, men vi anser att det finns andra vägar att gå än att diktera hur barnfamiljers vardag ska se ut.

Andra incitament än kvoterad föräldraförsäkring bör finnas 

För att kompensera det löne- och pensionstapp som uppstår vid uttag av föräldraförsäkringen menar vi att andra incitament än kvoterad föräldraförsäkring kan implementeras för att motverka det. Vi föreslår exempelvis en stärkning av pensionsrätt för barnår – vilket skulle innebära en bättre allmän pension för familjerna under barnåren. Vidare föreslår Sverigedemokraterna en höjd ersättningsnivå i föräldraförsäkringen från 80 till 85 % av ens inkomst, likaså att inkomsttaket som idag ligger på 10 prisbasbelopp höjs till 12. Det skulle underlätta för de familjer som idag står inför ett ekonomiskt hinder gällande vem av dem som tar föräldraförsäkring. För det är trots allt inkomstskillnaden som är det mest angelägna att komma tillrätta med, inte vem av föräldrarna som tar ut föräldradagar.  

Svenska barnfamiljer ska få bestämma själva  

De rödgrönas rakt igenom osmakliga retorik, som går ut på att nedvärdera allt som har med barn och familj att göra, kommer nu att påverka barnfamiljers vardag i hela EU. I ett land som inte har lika lång föräldraledighet som Sverige, kan två kvoterade månader få stora konsekvenser i familjernas vardagsliv och ske på bekostnad av barnens välbefinnande. Vi är övertygade om att svenska barnfamiljer, både kan och ska, avgöra själva vad som är bäst för dem. Lika säkra är vi på att Europas medlemsländer har familjer med exakt samma förmåga.

Forrige artikel M: M: "Enbart genom arbete som vi tryggar framtida pensioner"  Næste artikel KD-politiker: Gemensam nordisk antagningsportal för studier KD-politiker: Gemensam nordisk antagningsportal för studier
  • Rapportera

    Jan Löfgen · Världsmedborgare

    Översitteri av EU och politiker

    Hur kommer det sig att EU med vidhängande mkt högt betalda och bortskämda politiker ska in och rota i detta? Naturligtvis för att det finns pengar och makt att tjäna på det. Annars skulle latmaskarna aldrig ens ta i det. Det nästan mest beklämmande är att man ger signaler om att vuxna människor inte kan ta hand om sig själva och välja vad som passar dom bäst.