Sänkt a-kassa bättre än hård kontroll

SÖKAKTIVITET. Arbetslösa kan tänka sig att gå ner i ersättning för att slippa bli kontrollerade i sitt jobbsökande. Det visar en studie som två holländska forskare har gjort för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. I genomsnitt var de arbetslösa beredda att få 16 procent mindre i ersättning för att slippa kontrollen.

Hård kontroll gör att de arbetslösa får jobb snabbare, men till låg lön. Så länge rörligheten på arbetsmarknaden är hög har det inte så stor betydelse, enligt författarna Gerard J. van den Berg och Bas van der Klaauw vid universitetet i Amsterdam.

 

Login