Saab: Innovationer bygger framtidens konkurrenskraft

DEBATT. Det krävs ett ökat samarbete mellan näringslivet, staten och akademin. Den offentliga sektorn måste våga mer i sina upphandlingar. Man behöver också korta avståndet mellan grundforskning och färdiga tjänster och produkter. Det skriver Saab som ett inspel till regeringens kommande forskningsproposition.   

Christian Hedelin
Strategichef, Saab AB

 
En blick i backspegeln visar hur Sverige formades till en reell kraft inom innovationsområdet. Från ett fattigt land till ett framstående industrisamhälle i en nytänkande värld med bilar, flygplan, internet och förnyelse.

Under nästa år ska regeringen presentera en ny forsknings- och innovationsproposition. Som en av Sveriges största industriella forskningsaktörer, vill vi lyfta hur viktigt en livskraftig forsknings- och innovationsmiljö är för Sverige. Det är en framtidsfråga för näringslivet.

Under 2017 investerade näringslivet 110 miljarder kronor i forskning och utveckling. Statens och akademins satsningar uppgick samma år till 41,4 miljarder kronor. Näringslivet är en motor i den svenska forsknings- och utvecklingsmiljön där resultaten syns i produkter samt tjänster som säljs och används över hela världen.

Sverige i framkant

Trots Sveriges relativa litenhet så lyckas vi ligga i innovationens absoluta framkant, där vi tävlar mot de allra bästa. Vår framgång bygger på att vi hela tiden förnyar oss. Förnyelse är av stor vikt med tanke på den snabba utvecklingen inom områden som kommer att revolutionera människors vardag, samhället i stort men även industrins arbetssätt. Det handlar om artificiell intelligens, robotik, nanoteknik och autonomi. Därför behövs en framsynt forsknings- och innovationspolitik.

Det här ska regeringen beakta 

Vi vill här lyfta fyra behov som behöver beaktas i propositionen.

  1. Ett ökat samarbete mellan näringslivet, staten och akademin skapar bättre förutsättningar för innovation, trippel helix. Traditionellt har det funnits nära band mellan dessa delar av samhället, vilket har varit en svensk styrka och bidragit till framgångsrika och världsledande produkter. Sverige bör slå fast en gemensam bild av vilka de framtida utmaningarna är och hur vi tillsammans ska arbeta för att lösa dem. Det nationella innovationsrådet är ett bra steg men vi önskar utveckla med dialogforum på en företagsnära nivå.

  2. Vi vill att det offentliga vågar upphandla det som ännu inte finns. Det kan kallas för innovationsupphandling eller funktionsupphandling. Låt akademin och näringslivet pröva vilka lösningar som bäst möter framtidens behov och utmaningar, och låt dem i konkurrens leverera sina respektive lösningar. Ett lands välfärd, ekonomi och näringsliv gynnas i stort av att industrin står under hård konkurrens. Det gör att vi som företag måste vara kostnadseffektiva och innovativa.

  3. Steget mellan grundläggande forskning, å ena sidan, och färdiga tjänster och produkter, å andra sidan, är idag för långt. Sverige behöver utveckla fler testbäddar och demonstrator-plattformar där såväl näringslivet som akademin deltar. Demonstratorer är oerhört viktigt för att kunna tillämpa kunskapen. Vi vill att svenska idéer ska ligga bakom framtidens succéer och då behövs fler statliga initiativ och ökad statlig finansiering i samband med den kommande forsknings- och innovationspropositionen. För Sverige kan fortsatt vara ledande inom flera framtidsområden.

  4. Tillsammans kan vi åstadkomma mer. Horisont 2020, EU:s forsknings ramverksprogram, är världens största med 80 miljarder Euro i finansiering. Nästa forskningsramverk väntas dubbleras i storlek. Svensk industri och akademi har varit framgångsrika i tilldelning av forskningsmedel. Medel som har lett till viktiga innovationer inom ett flertal viktiga områden för Sverige, inte minst inom teknologi för grönare flygfart. Det krävs en gemensam svensk strategi där stat, industri och akademi är samordnade. På så sätt kan vi bli än mer framgångsrika, vilket är kritiskt för vår nationella och Europeiska välfärd. 

Ska inte tas för givet

Sverige har i dag en stark position i forskningens och innovationens framkant. En position som inte går att ta för given. Vi behöver tävla om att attrahera de starkaste talangerna och hänga med i en teknologisk utveckling som går allt snabbare. Samarbetet mellan aktörer i Sverige är en styrka som få andra länder har.

En blick i backspegeln visar hur Sverige formades till en framstående industrination. En blick framåt bör se framtidsinriktade förslag. Förslag där Sveriges framtida konkurrenskraft fortsatt byggs genom innovation.

Forrige artikel Debatt: Debatt: "Vad ska du bli när du blir stor?" Næste artikel TCO: Framtidens politik behöver fler kompromisser TCO: Framtidens politik behöver fler kompromisser
Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Arbetsmarknad uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.