Så vill oppositionen satsa på svensk arbetsmarknad 2021

SKUGGBUDGET. Oppositionen har kommit med sina skuggbudgetar där de visar hur de vill satsa på svensk arbetsmarknadspolitik för 2021. Sänkt tak i a-kassan, slopad deltidsregel, avskaffade miljöskyddombud och medborgar-"cash" är några av förslagen.

Oppositionen vill på olika sätt både höja och sänka kostnader och bidrag för att stimulera svensk arbetsmarknad.

Moderaterna vill sänka a-kassan rejält, från dagens förstärkta tak på 1 200 kronor per dag till 760 kronor per dag, de första hundra dagarna. Därefter vill de att taket sänks ytterligare till 680 kronor per dag.

M vill även sänka antalet ersättningsdagar från dagens 300 till 265.

Login