Så ska Arbetsförmedlingen garantera lokal närvaro

INTERVJU. Arbetsförmedlingens nya regleringsbrev har fokus på att myndigheten säkerställer lokal närvaro i hela landet och ger stöd till personer med funktionsnedsättning.

– Lokal närvaro blir en stor utmaning, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). 

På torsdagen fick Arbetsförmedlingen sitt nya regleringsbrev från regeringen för år 2020. Myndigheten har bland annat fått i uppdrag att stärka personer med funktionsnedsättning, analysera kompetensbehov, arbeta med jämställdhetsintegrering och utveckla matchningstjänster.

– Regleringsbrevet tar det sikte på här och nu och hur vi säkerställer den situation som har varit otroligt tuff under året som gått, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till Altinget.

Likvärdig service ska säkerställas och myndigheten ska återställa den lokala närvaron i hela landet.

Login