Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

TILLSKOTT. Stigande arbetslöshet skapar allt större behov av utbildningsplatser. I regeringens budgetförslag finns tusentals platser på yrkesvux och yrkeshögskolan. Se hur många platser varje lärosäte får.

I ändringsbudgetarna under våren kom satsningar på utbildning, både på lärosäten, vuxenutbildning och folkhögskolor. Men i budgetförslaget för 2021 finns flera olika satsningar på ännu fler utbildningsplatser.

Regionalt yrkesvux får ett tillskott på drygt 1 miljard kronor i budgeten. Detta innebär att det blir ytterligare 15 500 statligt finansierade utbildningsplatser inom yrkesutbildning för vuxna. Det görs enligt det nya regelverket som träder ikraft vid årsskiftet om att staten finansierar 7 av 10 platser, kommunen finansierar de övriga tre platserna.

Regeringen vill även se fler lärcentrum i kommunerna, därför öronmärks 40 miljoner för detta. En satsning på språkträning för anställda i äldreomsorgen får 31 miljoner i budgeten och ska inledas nästa år. Det stödet ska kunna tilldelas både nya och befintliga språkinsatser.

Login