Riksrevisonen kritiserar Arbetsmiljöverkets statistik

ARBETSMILJÖ. Bristande statistik hos Arbetsmiljöverket gör det svårt att ringa in vilka de stora arbetsmiljöproblemen är. Riksrevisionen som granskat myndigheten tycker att riskexponerade miljöer bör registreras.

Arbetsmiljöverket har under senare år fått utökade resurser för tillsynen av arbetsplatser. Trots detta har antalet inspektioner på arbetsplatser minskat med en tredjedel sedan 2011. Minskningen i sig behöver inte innebära att tillsynen har försämrats konstaterar Riksrevisionen men bedömer att Arbetsmiljöverket bör kunna nytta sina resurser på ett effektivare sätt.

Arbetsmiljöstatistiken är inte tillräckligt utvecklad för att kunna visa vilka de stora arbetsmiljöproblemen är eller hur många som är drabbade menar Riksrevisionen som under tisdagen släppte sin granskning av myndigheten.

– Arbetsmiljöverket bör därför utveckla arbetsmiljöstatistiken, till exempel genom att föra register över riskexponerade miljöer och utveckla bättre enkäter, kommenterar riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande.

Login