Riksdagspartierna: Det här vill vi göra med arbetsmarknaden

ENKÄT. Det finns flera viktiga frågor som kommer dominera arbetsmarknadspolitiken denna mandatperioden, enligt riksdagspartierna. Men i stort sett alla är överens om vilken fråga som är den mest oroande.

Riksdagspartierna svarar olika på vilka frågor som är viktigast i arbetsmarknadspolitiken under denna mandatperiod. Altinget har i en enkät frågat samtliga partier i arbetsmarknadsutskottet om vilken politik de vill driva den kommande mandatperioden. 

Liksom tidigare mandatperioder, är Arbetsförmedlingen en het fråga. Martin Ådahl, Centerpartiets toppnamn i arbetsmarknadsutskottet, vill att myndigheten ska göras om till en liten myndighet. Verksamheten ska endast göra kontroller och standardiserade bedömningar. 

“Det viktigaste är att göra om Arbetsförmedlingens byråkrati i grunden genom att överlåta förmedlandet till externa arbetsförmedlare, privata, ideella eller kommunala, som får betalt enbart efter resultat, efter hur de lyckas få arbetslösa i arbete, mer ju tuffare utgångspunkt de arbetssökande har. “ svarar Ådahl i enkäten. 

Login