Regeringen vill att svenska normer lärs ut till nyanlända

KORTNYTT. Regeringen ger Länsstyrelsen i Jönköping i uppdrag att kartlägga undervisningen i samhällsorientering för nyanlända. 

Regeringen föreslår att mer om Sveriges normsystem, värderingar, rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska läras ut till nyanlända i ett tidigt stadium. Länsstyrelsen i Jönköpings län får i uppdrag att kartlägga och revidera de nationella utbildningsmaterial som används till samhällsorientering. De ska också se över hur det befintliga materialet används och kompletteras samt ge förslag på nationellt stödmaterial. 

– Några av de värderingar som präglar Sverige är jämlikhet, individuella rättigheter och skyldigheter och ett tydligt värnande av barns rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män är något vi har kämpat för under lång tid, och vi har kommit väldigt långt. Regeringen vill att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de här sakerna, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), i ett pressmeddelande.

Login