Regeringen: Tydligare regler för arbetslöshetsförsäkringen

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING. Regeringen håller med om Riksrevisionens slutsatser efter en granskning av arbetslöshetsförsäkringen. Men regelverken behöver förtydligas för att garantera likvärdighet.

Riksrevisionen har granskat arbetslöshetsförsäkringen och presenterat sina resultat i en rapport om arbetslöshetskassorna, IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) och arbetslöshetsförsäkringen.

I en skrivelse till riksdagen uttrycker regeringen att de delar Riksrevisionens syn på att arbetslöshetsförsäkringen ska uppfattas som likvärdig och tillämpas på ett likvärdigt sätt.

När en arbetssökande enligt Arbetsförmedlingen inte uppfyller kraven för arbetslöshetsförsäkring underrättar Arbetsförmedlingen a-kassorna om detta. A-kassorna bedömer då rätten till arbetslöshetsförsäkring utifrån IAF:s regelverk. 

Login