Regeringen och parterna överens om etableringsjobb

INTEGRATION. Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om en avsiktsförklaring om etableringsjobb. Förhoppningen är att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska få jobb.

På måndagen meddelade regeringen att den kommit överens med vissa av arbetsmarknadens parter om att införa en ny form av anställning – etableringsjobb.

Fullt utbyggd hoppas regeringen att reformen ska ge 10.000 jobb. Staten står för halva lönekostnaden, 10.000 per anställd, vilket innebär att fullt utbyggd skulle reformen kosta staten cirka 100 miljoner om året. 

Tanken är att nyanlända och långtidsarbetslösa lättare ska få jobb. Det ska också underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.

Login