Regeringen hoppas säkra lönerna i byggbranschen

KORTNYTT. Regeringen lämnar ett lagförslag på ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

Regeringen hoppas att att detta ska säkra lönen till arbetstagaren för utfört arbete inom bygg- och anläggningsbranschen. Arbetstagaren ska enligt förslaget kunna få sin lön från en annan part i arbetskedjan om arbetsgivaren inte genomför löneutbetalningen. Regeringen föreslår också att införa informationsskyldighet för att kunna reglera entreprenörsansvaret i ett kollektivavtal.

Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 augusti 2018 och ska gälla utstationerad arbetskraft. Alltså de som arbetar tillfälligt i Sverige. 

Login